• +376 814 814

  • info@psicob.ad

Blog

Com acompanyar als nostres fills en l’ús de les xarxes socials

Com acompanyar als nostres fills en l’ús de les xarxes socials

Per PsicoB

Avui dia és difícil trobar algun jove que no utilitzi les xarxes socials. De fet, la oferta és cada dia major i, per la facilitat d’accés i els múltiples avantatges que comporten, els joves s’introdueixen cada cop més aviat en aquest món, fins i tot abans de l’edat d’accés recomanada.

Si bé és cert que, fent-ne un bon ús, ens aporten moltes coses positives, com mantenir el contacte amb amics i familiars més enllà del límits temporals i espacials, el desenvolupament de noves formes de relació i comunicació, o l’accés a informació immediata; també és cert que la manca de coneixement pot portar-nos a posar en perill la nostra privacitat i, fins i tot, la nostra integritat física, sobretot en el cas dels menors.

Hem de privar per això als nostres fills del seu ús? NO. El que podem fer com a pares és acompanyar-los per a què puguin fer un ús adequat d’aquestes comunitats, assegurant-nos que coneguin i previnguin els perills que poden comportar.

A quins perills ens enfrontem?                  

1. L’addicció a les xarxes socials: és difícil establir quan existeix una addicció a aquest nivell perquè les xarxes socials estan presents en gran part de les nostres rutines diàries. No obstant, existeixen dos criteris que ens poden ajudar a identificar-la: d’una banda, la necessitat creixent de consum per a sentir-se satisfet i, d’altra banda, la síndrome d’abstinència quan se’ns priva del seu ús, marcada per símptomes depressius i ansiosos durant la privació. Quan es donen aquests dos criteris hi ha una pèrdua de control i podem afirmar que existeix una addicció.

2. Aïllament social: les xarxes socials permeten estar en contacte amb moltes persones, així com relacionar-nos d’una forma més premeditada, podent controlar la informació que aportem sobre nosaltres. Aquests aspectes promoure una reducció de l’interès per les relacions cara a cara.

3. Empitjorament del rendiment escolar: alguns estudis han constatat que els alumnes amb més suspensos corresponen a aquells que inverteixen més temps en les xarxes socials. Amb aquests resultats és fàcil pensar que el temps invertit en les xarxes socials contamina el que s’hauria d’invertir en les tasques escolars.

4. Alteració de la imatge personal: l’abús o la dependència dels “m’agrada” poden condicionar l’autoimatge d’un mateix. A més, les xarxes socials permeten construir una identitat idealitzada que pot afectar l’autoestima personal.

5. El grooming: el grooming es defineix com les pràctiques que alguns adults realitzen per guanyar la confiança dels menors per obtenir favors sexuals o material pornogràfic.

6. El sexting: fa referència a l’intercanvi de material de contingut eròtic entre els joves.

7. El ciberbullying: avui en dia les xarxes socials s’han convertit en un medi habitual per a l’assetjament, mitjançant l’enviament de missatges amenaçadors o publicant continguts insultants per a la víctima.

8. El phising: es considera phising el robatori de les contrasenyes per vigilar o manipular sessions alienes.

Què podem fer com a pares per evitar aquests perills?

-     Estar al corrent del funcionament de les xarxes socials i dels perills que poden comportar.

-      Afavorir el diàleg sobre els hàbits d’ús de les xarxes socials i conscienciar-los dels possibles riscos.

-      Establir límits en l’ús de les xarxes socials, delimitant els moments i els espais en què s’hi podrà accedir, sempre en funció de l’edat dels nostres fills.

-      Ensenyar en què consisteix la privacitat i el respecte dins de les xarxes socials.

-      Tenir accés a les xarxes que visita el menor i revisar els usos que en fa.

-      Ensenyar-los a reflexionar sobre el que volen publicar, recordant-los que tothom ho podrà veure.

-      Ajudar-los a configurar correctament les opcions de privacitat de les xarxes socials utilitzades i animar-los a no acceptar a persones que no coneguin.

-      Ajudar-los a protegir-se de ciber-atacs a través mesures com l’ús d’un antivirus, tapar la webcam i utilitzar-la només amb persones conegudes i no facilitar dades personals en pàgines no fiables.

-      Dels 4 als 12 anys és important conèixer les claus d’accés a les xarxes socials del menor i no permetre que es connectin sense el permís i la supervisió dels pares; i dels 13 als 18 anys és més adequat mantenir el control a partir del diàleg amb el menor, ajudant-lo a mantenir un comportament responsable i respectuós a les xarxes socials.

PsicoB
info@psicob.ad