Psicologia d'Adults

Consultes més freqüents:

  • Em sento trist, tinc canvis en el meu estat d’ànim.
  • Tinc dificultats de concentració, insomni.
  • Pateixo d’irritabilitat i por a afrontar determinades situacions.
  • Estic patint un baix rendiment laboral associat a esdeveniments estressants.
  • Soc molt tímid i acostumo a aïllar-me socialment.
  • Tinc dificultats per establir relacions interpersonals satisfactòries.
  • Estic patint dificultats per afrontar etapes com la maternitat o la paternitat, l’emancipació dels fills, la mort d’un familiar, la jubilació…
  • No soc capaç de controlar els meus impulsos.

La nostra finalitat és oferir un suport emocional de qualitat, tant a nivell individual com en grup, a totes aquelles persones que es trobin en processos de dolor emocional i/o psicològic i que vulguin treballar per la seva resolució.

Oferim un servei d’atenció psicològica que es caracteritza per un tracte personalitzat, proper i confidencial.

Hi ha l’opció d’escollir una atenció individual o compartir l’experiència amb persones que estan passant per la mateixa situació que nosaltres dins de grups de suport específics.

L’atenció que presentem inclou els següents serveis:

Assessorament i orientació: Sessions adreçades a orientar a la persona en la seva demanda.

Diagnòstic: Avaluació del tipus de trastorn.

Tractament: Treball per a l’assoliment dels objectius psicoterapèutics.

Seguiment: Prevenció de recaigudes i consolidació dels canvis efectuats.

ÀREES I SERVEIS

SERVEIS

ÀREES

Trastorns de l’estat d’ànim: ansietat, depressius, estrès, fòbies, obsessions, dèficits d’autoestima i habilitats socials, aïllament social.


Trastorns adaptatius: separacions, problemes de feina, processos de dol, canvis vitals, acceptació de malalties cròniques, entrenament en habilitats socials.


Trastorns de la personalitat.


Trastorns alimentaris i de la son.


Problemes en la relació de parella, disfuncions sexuals.


Intervenció en la tercera edat.

SERVEIS

Oferim aquest servei a través del Centre col·laborador CPP ubicat a Barcelona (www.cpp.com).

Està pensat per complementar l'atenció psicològica en aquells casos en que es consideri necessari realitzar un tractament farmacològic. El servei ofereix orientació, diagnòstic, tractament i seguiment.

Oferim aquest servei a través del Centre col·laborador CPP ubicat a Barcelona (www.cpp.com).

La família és l'objecte de la intervenció psicoterapèutica ja que entenem la família com a sistema i, per tant, els membres estan interrelacionats entre sí. Es tracta d'un enfoc relacional i es treballa junt amb la família per resoldre tant conflictes familiars i relacionals, com problemes, trastorns o conflictes en un o diversos membres de la família.

Espai adreçat a pares i mares que vulguin plantejar-se noves vies i canals d'actuació cap a l'educació dels seus fills. Es tracta d'un grup de reflexió per aprendre, reflexionar i compartir els coneixements que tenim i els nous que adquirirem.

És un espai generador d'idees, propostes, intercanvis i presa de decisions on un grup de pares treballarà per analitzar els següents temes: la comunicació, les emocions i sentiments, el reconeixement, la confiança, els límits, la negociació, el respecte, la relació pares-fills, les diferents etapes evolutives...

Ja sigui en l’àmbit sexual, de comunicació, d’adaptació o de valors de la parella d’infidelitat…la teràpia de parella és l’alternativa per solucionar aquests i altres problemes, donar-se una segona oportunitat i sortir enfortits.