Psicologia i Coaching de l'Esport

Desenvolupament personal:
Treballem per aconseguir un màxim desenvolupament de la persona per tal de que assoleixi els seus objectius, mitjançant un entrenament personalitzat que faci emergir el talent i reforçar les seves habilitats. El coaching és una poderosa eina que facilita la superació, el creixement i el màxim desenvolupament de les persones.

Psicologia i Coaching de l'esport:
La psicologia i coaching de l’esport està enfocada a la preparació o l’entrenament psicològic i centrat en el desenvolupament constant de les capacitats i habilitats psicològiques.

Metodologia:
Amb el propi esportista i per altra banda amb totes les persones pertanyents al seu entorn (entrenadors, preparadors, professors, pares, responsables de clubs …) tant en l’àmbit de la iniciació com en l’esport d’elit.

ÀREES

Variables psicològiques.

Rendiment i/o actuació.

Adherència a l’activitat.

Consecució d’objectius.

Habilitats socials.

Millora en la qualitat i eficàcia en les organitzacions esportives.